2023
ГОЛЕМА НАГРАДА ВО КАТЕГОРИЈАТА ИКМИБ – ЅВЕЗДА НА ИЗВОЗОТ-2022 - ФАРМАЦЕВТСКИ ИЗВОЗ
2023
11. ИДЦЦ НАГРАДИ ЗА КРИСТАЛЕН малтер 2023 1. КОМПАНИЈА ПО БРОЈ НА ПРОЕКТИ СПРОВЕДЕНИ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА Р&Р
2023
11. ИДЦЦ НАГРАДИ ЗА КРИСТАЛЕН малтер 2023 „ТРЕТА КОМПАНИЈА СО НАЈВИСОК БРОЈ МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ КАДАР“
2022
ЅВЕЗДА НА ОРГАНИЗИРАНАТА ИНДУСТРИСКА ЗОНА (OIZ) - 7-МО МЕСТО НА ЛИСТАТА НА КОМПАНИИ КОИ ВРАБОТУВААТ ЖЕНИ
2022
НАГРАДА ЗА УСПЕШЕН ИЗВОЗ ОД СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЧЕРКЕЗКОЈ И ИНДУСТРИСКИОТ ТИМ ЗА 2021 ГОДИНА
2022
93-TО МЕСТО МЕЃУ ВТОРИТЕ 500 ИНДУСТРИСКИ КОМПАНИИ ВО ТУРЦИЈА
2022
ВТОРОПЛАСИРАНИ МЕЃУ 250 КОМПАНИИ СПОЕЕД БРОЈОТ НА ПРОЕКТИ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ
2022
ВТОРОПЛАСИРАНИ НА НАГРАДИТЕ ЗА НАЈДОБРИ ФАРМАЦЕВТСКИ ИЗВОЗНИЦИ ВО 2021 ГОДИНА
2021
НАГРАДА ЗА ФИТОФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОД НА ГОДИНАТА ЗА ПРОИЗВОДОТ VIADOR НА 11-ТИТЕ НАГРАДИ ГОЛДЕН МОРТАР
2021
ЅВЕЗДА НА OIZ - 10-ТО МЕСТО ЗА НАЈГОЛЕМ ИНВЕСТИТОР ВО ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ
2021
ЅВЕЗДА НА OIZ 2020 - 10. ВО ЛИСТАТА НА НАЈДОБРИ ИНВЕСТИТОРИ
2021
ЅВЕЗДА НА OIZ 2020 - 9-ТА КОМПАНИЈА СО НАЈГОЛЕМ БРОЈ НА СОПСТВЕНИ ПАТЕНТИ
2021
ЅВЕЗДА НА OIZ 2020 - 5-ТА КОМПАНИЈА СО НАЈГОЛЕМ БРОЈ НА СОПСТВЕНИ БРЕНДОВИ
2021
203-ТА КОМПАНИЈА МЕЃУ НАЈДОБРИТЕ 1000 ИЗВОЗНИ КОМПАНИИ
2021
НАГРАДА ПОЧИТ ЗА ЛУЃЕТО 2020
2021
49-ТА КОМПАНИЈА МЕЃУ 250 КОМПАНИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ
2021
ГРАН-ПРИ ВО КАТЕГОРИЈАТА НА IKMIB (ИСТАНБУЛСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА ИЗВОЗНИЦИ НА ХЕМИКАЛИИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ) - ЅВЕЗДА НА ИЗВОЗОТ - ИЗВОЗ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ
2021
ГО ОСВОИВМЕ 390-TО МЕСТО МЕЃУ ПРВИТЕ 500 ИНДУСТРИСКИ КОМПАНИИ ВО ТУРЦИЈА
2020
ГО ОСВОИВМЕ 2-РОТО МЕСТО ЗА НАЈГОЛЕМ ИЗВОЗНИК НА ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ
2019
ТРЕТА НАГРАДА ВО ЅВЕЗДИ НА ИЗВОЗОТ
2019
НАГРАДА ПОЧИТ ЗА ЛУЃЕТО 2018
2018
НАГРАДА ЗА НАЈБРЗОРАСТЕЧКА ИЗВОЗНА КОМПАНИЈА
2018
ТРЕТА НАГРАДА ЗА ИЗВОЗ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ
2017
ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ 250 - ЛИСТА НА КОМПАНИИ СО НАЈГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ
2017
ДЕВЕТТА НАГРАДА ЗА ИЗВОЗ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ
2015
НАГРАДА ЗА КОМПАНИЈА СО НАЈМНОГУ ПРИЈАВИ ЗА ПАТЕНТИ НА МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ МАРКИ