Со поддршна на нашето ефикасно управување со квалитет на глобалните пазари, развиваме широка палета на терапевтски производи со цел да го подобриме квалитетот на животот. Наша цел е постојано да ја подобруваме ефикасноста на процесот и да произведуваме на глобално ниво.

Деловните стратегии ги одредува највисокото раководство според долгорочните планови и се ажурираат во зависност од променливите услови, кога е потребно.

Среднорочната деловна стратегија е постојано глобално да го шириме нашето сопствеништво и имот за да создаваме додадена вредност за нашите акционери и клиенти.

Како клучен играч во земјите каде што е активна, нашата компанија работи на синхронизација со релевантните институции и организации во рамките на добивањето овластување за лекот и маркетиншките активности во согласност со законите во секоја земја, со цел да се исполнат сите правни процедури и услови важечки во секоја земја.

Нашата најголема предност пред конкуренцијата е што имаме широко портфолио на производи, усогласени со меѓународните стандарди, одобрени и овластени од надлежните органи, со интелектуалните својства на нашите производи заштитени од FDA и Европската Унија. Покрај тоа, сите наши производи постојано се финансираат и обновуваат.

Една од нашите примарни цели како World Medicine е да развиеме нови стратешки партнерства.