ЗДРАВЈЕТО Е БОГАТСТВО
ЗА СИТЕ.

Каде и да сме во светот, секој нов ден во World Medicine го започнуваме со одговорноста да ги лекуваме луѓето. Да го сочуваме нивното здравје е од огромна важност за нас, како основен придонес за нивниот квалитетот на живот и како основна смисла за нашето постоење.

Произведуваме
за поздрав
свет.

Произведуваме со цел да го подобриме светот за да има поздрава иднина со нашите 4 меѓународно сертифицирани производствени капацитети, кои произведуваат во согласност со GMP стандардите и поминале низ ревизија од многу земји, особено во Европа.

Две фабрики во Турција

Производствен центар во Алжир

Производствен погон во Романија  

WM СВЕТ

Иновативна перспектива