World Medicine е најбрзорастечката фармацевтска компанија со производство на висококвалитетни производи и на турскиот пазар, благодарение на работата во последните години.

World Medicine, кој извезува во повеќе од 35 земји благодарение на својата деловна стратегија заснована на филозофијата за оздравување на луѓето во секоја достапна територија низ целиот свет, продолжува да постои во Европа, Далечниот Исток, Блискиот Исток, Јужна Америка, Русија, Балканот и туркофонсите држави.

Во форма на:

  • Права на дистрибуција 
  • Пренос на странска лиценца во земјите каде што не сме присутни,
  • Стекнување лиценца за специфични производи што го комплетираат нашето портфолио,
  • Договори за производство на договор,
  • Заедничко вложување во земји, каде условите се соодветни,
  • Заедничка соработка за заеднички инвестиции,
  • Съвместно сътрудничество за съвместни инвестиции,
  • Меѓународна соработка,
  • Стекнување на компании.

 

Дали би сакале да работите со нас?

Ние, World Medicine, ја развиваме стратегијата за навлегување на нови целни пазари паралелно со нашите светски растечки цели и ги проценуваме различните деловни модели со цел да станеме посилни на пазарите каде што сме присутни.