Анализа на напредок според компетенциите

Користиме YOGA (компетентно-ориентирана развојна анализа) - која е резултат на нашиот проект за стратегија WMOVE, подготвен во 2021 година, а целта ни е да ги измериме перформансите на вработените во WM, како и да ги оцениме нивните компетенции и да обезбедиме континуиран развој.