Лабораторијата за истражување и развој на World Medicine доби сертификат за Центар за истражување и развој од Министерството за наука, индустрија и технологија во 2015 година. Во WM ЦЕНТАРОТ ЗА R&D активно се спроведуваат студии во следните функционални области:

 

Студии за национални програми за поттик на развојот (TÜBİTAK – TEYDEB)

Завршени се вкупно 7 проекти за истражување и развој на индустријата при Научно-технолошкиот истражувачки совет на Турција TÜBİTAK TEYDEB 1501, фокусирани на терапевтските групи со антинеопластици и имуномодулаторни агенси, дигестивен систем и метаболизам, агенси за хелатори на железо и кортикостероиди (глукокортикоиди).

Активности кои се спроведуваат по програмата SANTEZ која ја спроведува Министерството за индустрија и технологија:

 • Завршени се 7 проекти, вклучително и три за инхалатори за сув прашок (DPI) и четири за инхалатори за измерена доза на аеросоли (MDI) за третман на астма и ХОББ.
 • Завршени се три проекти на SANTEZ на лиофилизирано поле за третман на пневмонија, карлична инфламација и гастритичен улкус.

 

Нашите награди

World Medicine ја доби наградата „Компанија со најголем број апликации за меѓународни трговски марки “благодарение на речиси 3.000 апликации за трговски марки и многу апликации за патенти на вечерта„ 4th Turkish Patent Awards“ што се одржа во 2015 година, во Нашиот центар за истражување и развој WM.

Според истражувањето R&D 250 од 2020 г. кое го спроведе списанието Turkishtime, референтен извор за истражување и развој на компании во Турција, World Medicine:

 

 • Се пласираше на 49-тото место меѓу сите компании кои издвојуваат најмногу ресурси за истражување и развој, а на 6-тото место меѓу фармацевтските компании.
 • Според бројот на примени патенти, се најде на 34-тото место меѓу компаниите во сите сектори и на второто место меѓу фармацевтските компании во Турција.
 • Според бројот на реализирани проекти во Центарот за истражување и развој, се рангираше на 2-рото место меѓу фармацевтските компании и на 3-тото место меѓу сите сектори во Турција.
 • Според бројот на дипломирани и постдипломирани кадри кои работат во Центарот за истражување и развој, се пласираше на 2-рото место меѓу фармацевтските компании и на 29-тото место меѓу сите сектори во Турција.
 • Според бројот на жени, вработени во Центарот за истражување и развој, се пласираше на 3-рото место меѓу фармацевтските компании и на 19-тото место меѓу сите сектори во Турција.
 • Според бројот на добиени патенти во Центарот за истражување и развој, се пласираше на 2-рото место меѓу фармацевтските компании и на 34-тото место меѓу сите сектори во Турција.
 • Во истражувањето на OSBUK 2020 „ЅВЕЗДИ НА OSB“, се рангираше како 9-та компанија со најголем број патенти меѓу OSB.
 • Се пласираше на 10-тото место според инвестииции во истражување и развој меѓу ОЅВ.
 • Според истражувањето спроведено во 2021 г., World Medicine се пласираше на 2-рото место според бројот на проекти спроведени во сите сектори, а на 1-вото место меѓу фармацевтските компании.

WMARGE

Нашите производи се во следните форми:

Цврста

Полу-цврста

Течна

Стерилна

Орална и назална.

 

 

Разпределението на обученията за нашите служители, работещи под покрива на НИРД НА WM по научни направления е както следва:

Национални/Меѓународни научни публикации и постер-презентации за студиите

Во WM Центарот за R&D, подготвени се вкупно 15 научни публикации и 7 постер-презентации за национално и меѓународно претставување во полето на фармацевтската технологија.

ПУБЛИКАЦИИ

Нашите оддели во WM Центарот за R&D

Научен оддел

Научниот оддел функционира со цел да создадеме и развиеме научна програма на организацијата, да се осигураме дека имаме соодветна одржлива соработка и да развиеме ресурси за студиската мрежа заснована на истражување и информации. Кликнете тука за детали

Аналитички развој

Нашиот оддел за аналитички развој се состои од лаборатории со врвна технологија.

Во лабораториите за аналитички развој спаѓаат влажна хемија, лаборатории за физичка и хемиска анализа, лабораторија за инструментална анализа, гасна хроматографија (GC) и лабораторија за анализа на масен спектрометар (MS). Кликнете тука за детали

Развој на производи и трансфер на технологија

Одделот за развој на производи, кој е еден од одделите поврзани со нашиот World Medicine центар за истражување и развој, е основан со иновативна перспектива и е одговорен за дизајн на процесите за иновативни производи во широкото портфолио на производи, кои ќе обезбедат технолошки и научен придонес за нашата земја заедно со нашите продуктивни, агилни и иновативни вработени во центарот за истражување и развој. Кликнете тука за детали

Производите кои се подготвени во World Medicine, со стратешки маркетинг план успешно се пренесуваат од фабриката на World Medicine во Истанбул во производствените погони во Черкезкој, Алжир и Романија, како и во странските претставништва. Кликнете тука за детали

CTD и техничка документација

Во функциите на нашиот Оддел за CTD спаѓаат процеси како што се подготовка и контрола на модулите за квалитет за лиценцирање според CTD форматот; контрола, подготовка и следење на примероците и документите за анализа на Министерството; контрола на сите документи доставени до CTD и Секторот за техничка документација пред да се достават до Министерството; контрола на одговорите на прашањата од надлежните органи на Министерството и извршување на последователните процеси (домашни и странски); подготовка и контрола на документите за технички варијации во согласност со Ажурираните упатства за варијации.

Патенти

Одделот за патенти ги надгледува процесите на истражување и евалуација на патенти, националните и меѓународните процеси за пријавување на патенти, правни процеси во врска со таквите права и работи со специјализирани искусни адвокати за патенти за да ги заштити правата на интелектуална сопственост.

Клинички истражувања

WM R&D за клинички истражувања спроведува клинички студии за еквивалентност на генеричкиот производ развиен во одделот на WM за R&D, кои претставуваат поекономични алтернативи за подобрување на човечкото здравје и квалитетот на живот по највисоки стандарди во согласност со меѓународните и националните правни регулативи, законодавства и етички правила.

Проектен менаџмент

Одделот за проектен менаџмент спроведува надзор на активностите за планирање, организација, обезбедување и управување со ресурсите со цел да се постигнат и да се заклучат целите и намените на кој било конкретен проект.

Секој WM проект се следи во сите фази со цел за да се постигне специфична, единствена цел и намена, а тоа е проектот да се претвори во корисен производ и да се обезбеди додадена вредност.

Единицата има за цел ефикасно да управува со процесот, почнувајќи од одлучноста на WM Проектите успешно да се спроведуваат и проблемите да се решаваат тековно, а производите наведени во проектот да се лансираат на пазарот во најскор можен рок.

Преглед на активностите на оддело:

• Да ја контролира усогласеноста на извршувањето на проектите со регулативата на Министерството за индустрија и да обезбеди извршување на функциите на ЦЕНТАРОТ за R&D во согласност со барањата на Министерството за индустрија.

• Да провери дали Проектите се усогласени во различни ставки со датумите на завршување и да поднесе извештај.

• Да провери и да се осигура дека бараните процеси се завршени пред пријавата за лиценцирање на проектите онаму каде што процесите на R&D се завршени.