Создаваме вредност со иновации.

Преглед на Научниот оддел

Истражувањата ни се голема страст; секојдневно ја развиваме перспективата кон науката со цел да ги претставиме фармацевтските производи кои живот вредат.

Нашата цел е да создадеме и развиеме научна програма на организацијата, да обезбедиме соодветна соработка која ќе стане одржлива и да развиеме ресурси за нашата студиска мрежа заснована на истражување и информации.

Со воспоставување на блиски односи со Академијата, Истражувачките институти, старт-ап компаниите, програмите за поттикнување и маркетинг тимовите, се обезбедува точна анализа и известување за иновациите и трендовите во процесот.

 

Нашиот пристап кон науката

Што работиме?

Нашата научна програма ја поддржува комуникацијата помеѓу истражувачите и во институциите и во разни сектори за да ја создаде основата за нови истражувачки обиди, како и да помогне во одржувањето и проширувањето на активностите за соработка.

Нашиот фокус

Истражувачките прашања, областите од интерес, како што се ефикасноста на истражувањето, трансферот на технологија и клиничкиот развој се примарните работи кои нѐ насочуваат кон континуиран развој со цел да ги прилагодиме вештините на новите технологии.

Мрежа на соработка

Нашата цел е да разбереме како мрежата за соработка го олеснува ширењето на новата технологија.

Бараме блиска соработка со академиите, истражувачките институти, старт-ап компаниите и програмите на тимовите за поттик и маркетинг

Стратешка соработка

Етапи кои почнуваат од фазата на воспоставување на стратешка цел до заедничко управување со проекти

Во овој дел се разгледуваат универзитетите каде што се спроведуваат основните истражувачки студии, старт-ап/еднорог компаниите, кои се вклучени во фазата на рано откривање на фармацевтските производи, како и големите фармацевтски компании кои спроведуваат активности во развој и маркетинг на лекови на иднината.

Отвореност кон иновации

Ги отвораме нашите граници за надворешни иновации.

Ја знаеме вредноста на новите информации и ја комбинираме со потенцијалот за комерцијализација преку објективен и отворен пристап.

Мрежа / соработка

Обрнуваме внимание на мултикултурната и интердисциплинарната различност.

Имаме за цел да обезбедиме контакт и соработка со надворешни канцеларии и меѓународни претставници, акционери и други истражувања на секое ниво.

Со ова можеме да ги проучуваме прашањата од заемен интерес, како што е финансирање на истражувањето. Ова гарантира зголемено споделување помеѓу академиците и индустријата.

Нашата цел е да произведеме нови научни информации.

Темелна анализа на индустријата ни дава суштински информации за нови иновативни проекти

Ни помага да добиеме повеќе идеи за новите модели и да го оцениме потенцијалот на таквите модели за зајакнување на производствените линии на фармацевтски производи.

Ова обезбедува соработка кога станува збор за тоа како ќе се управува со различни корпоративни барања за да се понудат какви било фармацевтски производи на пазарот.

Ни овозможува да оствариме блиски контакти со научниците, кои обезбедуваат иновации за одредување на инвестициските терапевтски области.

Во суштина, тука фокусот е на интеракцијата помеѓу фармацевтската индустрија и здравствените системи во различни земји.

Ова ни овозможува да откриеме како одделите за маркетинг и истражување и развој комуницираат со цел да го подобриме процесот на развој на лекови во компанијата.

Публикации

Нашата научна рамка

Голем број на наши публикации објавени досега го одразуваат зголемениот интерес на вработените во истражување и развој за претставување на нивните студии во списанија и на конференции од областа на фармацијата.

Нашите публикации се однесуваат на истражувачите и институциите, кои се основани и развиени од нас и со кои заедно ги користиме иновациите.

Контактирајте нè

Може да нè контактирате со пополнување на „Формулар за резиме на проектот“ избирајќи партнерство или соработка. Подолу може да го разгледате Договорот за политика на доверливост.

Картичка за резиме на проектот Прочитајте ја нашата политика за приватност