Здравјето
е богатство што
го споделуваме.

ивното здравје е од огромна важност за нас, како основен придонес за нивниот квалитетот на живот и како основна смисла за нашето постоење.

Ние произведуваме
да изгради
поздрав свет.

Произведуваме со цел да го подобриме светот за да има поздрава иднина со нашите 4 меѓународно сертифицирани производствени капацитети, кои произведуваат во согласност со GMP стандардите и поминале низ ревизија од многу земји, особено во Европа.

Две фабрики во Турција

Производствен центар во Алжир

Производствен погон во Романија

WM DÜNYASI

Yenilikçi Bakış Açısı

WORLD MEDICINE

Bizden Haberler